Lost in live...

Temat: pracownik w sądzie pracy
już nie pracuje, a ja teoretycznie jestem na urlopie macierzyńskim dodatkowo nie złożył ostatnich zwolnień chorobowych w zusie i wniosku o urlop macierzyński interwencja pip-u niewiele dala - pracodawca stwierdził, że jest czysty a dokumenty (listy obecności, płac, umowy zatrudnienia itp) zginęły/zostały skradzione pytanie: czy mamy szansę wybronić się sami czy powinniśmy zatrudnić adwokata? może ktoś miał styczność z podobną sprawą i...
Źródło: topranking.pl/1856/pracownik,w,sadzie,pracy.phpTemat: oszczędności w MON
• bezpłatne wyżywienie, • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania, • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,79127176,79127176,oszczednosci_w_MON.html


Temat: jak się zwolnić?
wychowawczego o zgodę na dodatkowe zatrudnienie, nie musisz go więc o tym informować - ale jednocześnie prawo zezwala pracodawcy odwołać Cię z takiego urlopu w terminie 3 dni, jeśli dowie się...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,38205760,38205760,jak_sie_zwolnic_.html


Temat: wypłata wynagrodzenia
wypoczynkowego, 4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. § 3.1. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,102329761,102329761,wyplata_wynagrodzenia.html


Temat: praca tymczasowa a grupa inwalidzka
Witam, Zgodnie z art. 18 a par 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - agencje pracy tymczasowej nie mogą dyskryminować osób niepełnosprawnych. Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego na umowę o ... Dodatkowo może wystąpić do Pracodawcy z prośbą o przyznanie dodatkowej 15-minutowej przerwy w trakcie pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Te przywileje Pracownik otrzymuje od pierwszego dnia pracy u Pracodawcy Użytkownika (pod warunkiem oczywiście, że Pracownik udostępni Pracodawcy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności). Jeśli chodzi o wymiar urlopu
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,909,62906839,62906839,praca_tymczasowa_a_grupa_inwalidzka.html


Temat: urlop wychowawczy-płatnik ZUS
Troszkę tracisz..tzn okres pobierania zasiłku macierzyńskiego z Zus'u nie będzie się wliczał do okresu zatrudnienia. Jeżeli chodzi o fakt wystąpienia do pracodawcy o urlop wychowawczy ( jak znowu zostaniesz zatrudniona) to okres przepracowania 6 m-cy nie musi być akurat u tego pracodawcy. Liczy się ogólny Twój okres zatrudnienia, gdziekolwiek Gdy pracodawca przyjąłby Cię ponownie od sierpnia 2006 r, a tak jak wcześniej rozmawaiłyśmy wypłacił Ci ekwiwalent za 7 dni urlopu niewykorzystanego to: 26 ( przypuśćmy, że tyle należy ci się z racji lat przepracowanych) / 12 m-cy kalendarzowych * 5 m-cy ( od sierpnia do grudnia 2006)= 11 dni. Pracodawca jednak nie musi wyrazić zgody na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika, jedynym wyjątkiem będzie właśnie fakt, iż wystąpisz od razu do niego z wnioskiem o urlop wychowawczy..i wtedy będzie musiał udzielić Ci urlopu wypoczynkowego oraz wychowawczego. Oczywiście dodatkowo wykorzystaj 2 dni na mocy Art 188 KP.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,32850346,32850346,urlop_wychowawczy_platnik_ZUS.html


Temat: WYCHowawczy
WYCHowawczy Mam pytanie do doświadczonych mam. Jestem pierwszorazową mamą i aspekty prawne załatwiania tego wszystkiego mnie rozkładają na łopatki. Zbliża mi się termin porodu i jestem na L4. Mam zatrudnienie w 2 miejscach pracy na etacie, z tym że w 1 miejscu jestem zatrudniona na pełen etat a w drugim na 1/8. Dodatkowo mam działalność gospodarczą, w której cały czas płacę zdrowotne pomimo L4. Jestem niezamężna, ale z moim partnerem mieszkamy razem. I tu jest pytanie... Macierzyński kończy mi się w sierpniu, potem chcę wykorzystać urlop wypoczynkowy i pojawi się kwestia wychowawczego. Nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,78011391,78011391,WYCHowawczy.html


Temat: Informowanie o uprawnieniach pracowniczych
- dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy." Pracodawca poinformuje więc niepełnosprawnego pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, iż ten posiada prawo do 7 godzinnej dziennej i 35 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy, oraz o prawie do dodatkowego 10 dniowego urlopu wypoczynkowego. ... ustawę? Wolne żarty! Owszem - nieznajomość prawa szkodzi, ale osoba fizyczna ma prawo nie znać swoich praw. Jedynym obowiązkiem osoby niepełnosprawnej wynikającym z Ustawy o rehabilitacji w przypadku zatrudnienia jest przedstawienie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,66813265,66813265,Informowanie_o_uprawnieniach_pracowniczych.html


Temat: Podatek po 1.07 2005
Informacja dotycząca zatrudnienia polskich pracowników sezonowych w Niemczech 17.06.2005, 11:43 W związku z pojawiającymi się obawami, że obywatele polscy nie będą zatrudniani przez rolników niemieckich z uwagi na wzrost kosztów ich ... Nie dotyczy to polskich bezrobotnych, studentów, uczniów, lecz wyłącznie osób, które pracują w Polsce i w czasie urlopu wypoczynkowego dodatkowo podejmują pracę w Niemczech - jako pracownicy sezonowi. Po wejściu Polski ... to, że polscy pracownicy sezonowi zatrudnieni w Niemczech podlegają wyłącznie polskiemu ustawodawstwu z zakresu ubezpieczenia społecznego. Składki na ubezpieczenie społeczne , powinny być odprowadzane do polskiego systemu ubezpieczeniowego, tj. do ZUS....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,115,26739339,26739339,Podatek_po_1_07_2005.html


Temat: Skarga do Pip-u
> To szef mi kazal pracowac w swieta m.in. wigilia,wielkanoc 1 i 3 maja i wogole > wszystkie. Urlop chcialam wykorzystac ale dla szefa zaden termin nie > odpowiadal,nie bylo takiego terminu w ktorym moglabym odbyc urlop. Jakiego rodzaju to była umowa? gdyż umowa o pracę powinna wg kp zawierać: Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, ... wejścia w życie ustawy informuje na piśmie pracowników, z którymi zostały zawarte umowy o pracę przed tym dniem, o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, o których mowa w art. 29 § ... i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,50311323,50311323,Skarga_do_Pip_u.html


Temat: umowa o pracę
nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. § 31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. § 32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik ... terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. § 33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,71668806,71668806,umowa_o_prace.html


Temat: Jakie dokumenty przy umowie o pracę?
Odpowiedź na Towje pytanie zawiera się w art.22'kp.Oto jego treść: Art. 221. [Udostępnianie danych osobowych] [8] § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) datę urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.(chodzi tu o świadectwa) § 2. Pracodawca ma ... do pracy na danym stanowisku. Natomiast pracodawca oprócz umowy o pracę ma obowiązek przedstawić Ci informację o warunkach zatrudnienia tj. Art.29§3kp. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,20020512,20020512,Jakie_dokumenty_przy_umowie_o_prace_.html


Temat: Czym różni się praca tymczasowa
Różnic, w tych dwóch formach zatrudnienia, kryje sie kilka. Po pierwsze PRACA NA ZASTĘPSTWO jest formą zatrudnienia, którą reguluje Kodeks pracy, bezpośrednio wskazując, w jakich sytuacjach Pracodawca ma możliwość skorzystania z tej formy prawnej. Te sytuacje, to najczęściej przedłużająca się, usprawiedliwiona nieobecność stałego pracownika, spowodowana jego niezdolnością do pracy (zwolnienie lekarskie/rehabilitacja/urlop macierzyński/urlop wychowawczy itp.). Wówczas osoba zatrudniona NA ZASTĘPSTWO, otrzymawszy swój angaż ... udziału, w kwestiach formalnych, jeszcze jednego podmiotu, jakim jest Agencja Pracy Tymczasowej. Dzięki tej formie zatrudnienia, Pracodawca nie musi czekać na czyjąś nieobecność, żeby móc skorzystać z dodatkowego zatrudnienia. Praca tymczasowa najczęściej ma swoje zastosowanie w sytuacjach zintensyfikowanej pracy, nieobecności personelu, sezonowości zadań czy też braku dodatkowych etatów bezpośrednio, w organizacji klienta. Od strony formalnej, podstawowe różnice pomiędzy umową o pracę na ... 1 tydzień (w zależności od okresu zatrudnienia), - prawo do urlopu wypoczynkowego - podczas pracy "na zastępstwo", nabywamy prawo do 1/12, z przysługującego nam 20 lub 26-dniowego wymiaru urlopu. W pracy tymczasowej, po każdym przepracowanym miesiącu, z dołu, zyskujemy prawo do 2 dni urlopu. Tak więc po roku możemy zyskać sobie prawo do 24 dni, mimo, że legitymujemy się niewielkim stażem pracy. - okres zatrudnienia, w przypadku pracy tymczasowej, dla jednego Pracodawcy Użytkownika (dla jednej firmy) nie może, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów, przekroczyć 12 miesięcy. Po tym czasie powinna nastąpić 36 miesięczna ... zastępstwo, okres zatrudnienia równa się okresowi nieobecności stałego pracownika.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,909,60176184,60176184,Czym_rozni_sie_praca_tymczasowa.html


Temat: Ależ mnie to wkurza!!!! WRRRR
Tsunami, idź do inspekcji pracy,myślę,że na 99% jest szansa,że jak oddasz sprawę do sadu to zakwalifikują ją jako umowę o pracę i wtedy bedziesz miała wszystkie należne uprawnienia:urlop wypoczynkowy,chorobowe w czasie ciąży,urlop macierzyński i wychowawczy. Sądy pracy zazwyczaj stają po stronie pracownika a już szczególnie za kobietą w ciąży tak wykorzystywaną jak Ty!!! Nóż mi się w kieszeni otwiera jak czytam takie posty i Bogu dziekuje,ze ja na dzień dzisiejszy mam normalne warunki zatrudnienia. Powiem Ci jeszcze,że mam znajomą,która pracowała na umowę o dzieło (więc jeszcze gorzej niż Ty,bo bez żadnych składek) kilka ... dodatkowo dostała odszkodowanie (kilka tysięcy ZŁ),a po macierzyńskim przyjęli ją i jak na razie pracuje tam już na umowę o pracę i nie narzeka. Oczywiście jak nie chcesz,to nie musisz wracać...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,27379582,27379582,Alez_mnie_to_wkurza_WRRRR.html


Temat: urlop wychowawczy-płatnik ZUS
a jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy to będzie Ci przysługiwal odrazu, a jego wymiar zależy od długości dotychczasowego zatrudnienia. Oprócz tego dodatkowe 2 dni urlopu w roku na opiekę nad dzieckiem...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,32850346,32850346,urlop_wychowawczy_platnik_ZUS.html


Temat: urlop wychowawczy- pytań kilka
Po macierzyńskim przysługuje ci także urlop wypoczynkowy i dwa dni na opiekę nad dzieckiem, dopiero potem wychowawczy. W moim mieście potrzebne były nast. dokumenty: zaświadczenie o zatrudnieniu- od kiedy i na jaki okres- od pracodawcy; zaśw. o udzieleniu przez pracodawcę urlpu wychow.- od kiedy do kiedy; zaświadczenie o wypłaceniu zasiłku rodzinnego przez pracodawcę w czasie urlopu macierzyńskiego; informacja o uzyskanych dochodach za ... Pewnie jeszcze cos im się przypomni- lubią pogonić petenta Akt urodzenia odbierasz w USC, PESEL w Urzędzie Miasta, u nas można telefonicznie. Jesteś objęta jakimś dodatkowym ubezpieczeniem, np w PZU? Z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,17365293,17365293,urlop_wychowawczy_pytan_kilka.html


Temat: firmy przyjazne matkom
. p.s. dziewczyny które maja służbowe samochody i/lub komórki, laptopy itp. moga z nich korzystac również na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,567,25583238,25583238,firmy_przyjazne_matkom.html


Temat: Po wychowaczym .. chca mnie zwolnic..
kultury rozmow z pracownikami. jesli kobieta siada z pracodawca i mowi- jestem w ciazy- do konca pracuje full time, ale pozniej chcicaoalym wykorzystac macierzynski, wypoczynkowy i kawalek urlopu. to prcodawca w gruncie rzeczy ma wiele opcji: rozdzielic jej obowiazki pomiedzy reszte, zatrudnic kogos na zastepstwo powiedziec- twoje stanowisko moze na ciebie poczekac pol roku. A pozniej ptrzebuje cie, mozesz wrocic na pol...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,567,30224345,30224345,Po_wychowaczym_chca_mnie_zwolnic_.html


Temat: Szybko o nowych przepisach
Szybko o nowych przepisach Od 1 stycznia 2003 r. zmienione zostały zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym w równoważnych normach czasu pracy. Zgodnie z art. 154 § 4 Kodeksu pracy pracownik ... pracy niż w przypadku pracownika pracującego po 8 godzin dziennie, otrzymuje urlop wypoczynkowy w dniach pracy i w dniach wolnych od pracy w takiej proporcji, w jakiej te dni występują w czasie wykonywania pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Od 1 lutego 2003 r. osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowo 15 minutowa przerwa w pracy na ćwiczenia usprawniające lub wypoczynek, wliczana do ... -minutowa wliczana do czasu pracy.Zatrudnionej osobie niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Pamiętajmy, że prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Chodzi oczywiście o urlop dodatkowy oprócz tego przysługującego każdemu pracownikowi na zasadach ogólnych. Jednak urlop taki nie będzie przysługiwał osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Od 1 stycznia 2003 r. ... mogła być przewidziana na okres dłuższy najwyżej jeszcze przez rok). Dodatkowo takiej ochronie podlegać może tylko związkowiec z reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, w przypadku niereprezentatywnej organizacji związkowej chroniony będzie tylko 1 ... na 30 dni. Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych będzie uzależniona od zakładowego stażu zatrudnienia u pracodawcy, który dokonuje zwolnień grupowych. Pozdrawiam Deron
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,6831869,6831869,Szybko_o_nowych_przepisach.html


Temat: Pracodawcy przeciwni wcześniejszym emeryturom
pracy z winy pracodawcy). Pracodawca za kazdy rok przepracowany u niego doklada pracownikowi 1 dzien urlopu ale nie wiecej niz 10 dodatkowych dni. Nie ma zobowiazan za bylych pracodawcow czy szkole. Za prace tzw uciazliwa u tegoz pracodawcy dodatkowo 1 dzien za rok, max 5 dni. Dla wszystkich rowny wiek do emerytury - 65 lat. Po 40 latach zaliczonej pracy mozna isc ... i skladke emerytalna. Ograniczyc latwy dostep do rent tzw inwalidzkich, powszechnie wyludzanych tak jak wiele zwolnien lekarskich. Glownym dazeniem calego spoleczenstwa winno byc stworzenie podstaw do zatrudnienia pracownikow, bardzo mlodych do...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,58260707,58260707,Pracodawcy_przeciwni_wczesniejszym_emeryturom.html


Temat: upomnienie
pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych, 5) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, 6) wykorzystanego urlopu ... zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, 13) danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika. Świadectwo pracy jest dokumentem o charakterze ściśle informacyjnym i nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,24659889,24659889,upomnienie.html


Temat: Chcę pojechać na wieś....
Chcę pojechać na wieś.... ....."Chcę pojechać na wieś..śpiewano i jechano" Teraz wypoczynek na wsi jest coraz bardziej modny... bo atrakcyjny i skuteczny. Dlaczego na wieś? Co to jest agroturystyka? Agroturystyka to nowy, szczególny rodzaj turystyki wiejskiej, znanej w Polsce od lat jako wczasy pod gruszą. Jest formą wypoczynku u rolnika, w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie możemy mieszkać, jadać wspólne posiłki z gospodarzami, ... silnie skomercjalizowanym sposobom wypoczynku. Jednocześnie jest też dodatkowym źródłem dochodu dla rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Ekologiczny urlop Gwałtowny rozwój techniki, powstanie dużych aglomeracji miejskich, hałas, zanieczyszczenie środowiska rodzą potrzebę zmiany stylu ... jest to najbardziej naturalna forma odpoczynku. Zwłaszcza w Polsce jest to naprawdę zdrowy wypoczynek – niskie wykorzystywanie przez lata nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, gwarantuje wysoką ekologicznie jakość spożywanych produktów ... popytu. Jest dobrym sposobem zwiększania dochodu i zatrudnienia. Jest to szansa dla tych, którzy nie chcą być rolnikami, ale swoją przyszłość wiążą z życiem na wsi. Agroturystyka jest dziś podstawowym elementem ... agroturystyki Agroturystyka przyczynia się do rozwoju gospodarstw rolnych oraz miejscowej infrastruktury. Aktywizuje miejscowy rynek pracy. Zmusza rolników do rozbudowy i modernizacji zasobów mieszkaniowych. Daje dodatkowe dochody gospodarzom i budżetom lokalnym. Zatrzymuje ludzi młodych w gospodarstwach rolnych. Stwarza możliwość atrakcyjnego wypoczynku zwłaszcza dla osób mniej zamożnych. Jednocześnie pozwala na zachowanie rodzinnych gospodarstw rolnych, pomaga chronić wiejski styl życia i kultywować tradycje wsi. Opracowano na podstawie: Borne Hanna, Doliński Andrzej: „Organizacja turystyki”, Gaworecki Władysław: „Turystyka” ============================================================================= Potencjalni turyści lubią mieć uzasadnienie swoich decyzji o wypoczynku na Roztoczu podbudowane naukowo. A więc proszę. To było wyżej....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,13550,46447558,46447558,Chce_pojechac_na_wies_.html